Bài viết mới

Suy thận độ 4 là gì? Điều cần biết

Suy thận độ 4 thận đã chuyển sang giai đoạn rất nặng, có biến chứng rõ rệt , lúc này người bệnh phải lọc máu và thay thận . Dưới đây là những điều cần biết . ❖ Suy thận độ 4 là gì ? Suy thận là mức dần …

Read More »

Hiểu biết về bệnh suy thận độ 2 là gì ?

Suy thận hiện nay ngày càng gia tăng và phổ biến, trong đó chia thành nhiều cấp độ với mức nguy hiểm khác nhau .Dưới đây sẽ cho bạn biết suy thận độ 2 là gì? ❖ Suy thận cấp độ 2 là gì ? Suy thận cấp độ 2 …

Read More »