Bài viết mới

Tám nguyên tắc vàng trong điều trị suy thận mạn

Điều trị suy thận mạn hiện đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm toàn cầu. Bệnh suy thận mạn ngày càng được phát hiện và phổ biến trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam chúng ta.  Hiện nay có nhiều cách điều trị suy thận mạn …

Read More »